Inga pedofiler .info

Att försvara sig mot

övergrepp i familjen

Inga Pedofiler .info Start Kapitelvaljaren Inledning Flera val Del 3 Nästa Backa Flera Val Kapitelväljare
Du får mera tips om hur ett övergrepp påverkar ett barn och vad man gör om något händer i kapitel 7 och 8. Men några saker skall jag nämna redan här: Det är aldrig barnets fel att en vuxen begår ett övergrepp mot barnet. Om någon gör något dumt mot dig har du rätt att försvara dig. Skrika högt, sparkas och med alla medel slå dig fri. Många gånger förstår den som begår övergreppet inte hur alvarligt det är. Visa tydligt och säg det högt om någon försöker göra något du inte vill vara med om. –Jag vill inte att du gör så där, låt bli, rör mig inte så där jag mår illa då, kan du till exempel säga. Och efter att det hänt: ”Du förstör mitt liv om du gör sådär.” Så att han förstår. Om något ändock händer, eller verkar vara på gång att kunna hända, prata med någon annan vuxen, som du kan lita på,som du kan lita på så snart som möjligt.
Minska Riskerna

Inga pedofiler .info

Att försvara sig mot

övergrepp i familjen

Inga pedofiler .info SurfMeny - klicka för rätt sida här Del 3 Minska Riskerna
Du får mera tips om hur ett övergrepp påverkar ett barn och vad man gör om något händer i kapitel 7 och 8. Men några saker skall jag nämna redan här: Det är aldrig barnets fel att en vuxen begår ett övergrepp mot barnet. Om någon gör något dumt mot dig har du rätt att försvara dig. Skrika högt, sparkas och med alla medel slå dig fri. Många gånger förstår den som begår övergreppet inte hur alvarligt det är. Visa tydligt och säg det högt om någon försöker göra något du inte vill vara med om. –Jag vill inte att du gör så där, låt bli, rör mig inte så där jag mår illa då, kan du till exempel säga. Och efter att det hänt: ”Du förstör mitt liv om du gör sådär.” Så att han förstår. Om något ändock händer, eller verkar vara på gång att kunna hända, prata med någon annan vuxen, som du kan lita på,som du kan lita på så snart som möjligt.
Bilder där du ser barn och vuxna på dessa sidor har inget med pedofiler att göra.